Kursy i szkolenia Milena Tęcza

Licencjonowany Kurs Glottodydaktyki

Szkolenie ,,Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”

Warsztaty metodyczne pt. ,, Pedagogika zabawy- propozycje do zajęć w zespołach i małych grupach dziecięcych”

Szkolenie pt.  ,, W krainie Pani Matematyki”

Kurs kwalifikacyjny- Pedagogika lecznicza

Szkolenie  pt. ,,Wesołe języczki ’’

Warsztaty metodyczne ,,Od deski do deski czyli animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy’’

Warsztaty metodyczne ,, Promowanie zdrowego stylu życia’’

Kurs pt.,, Podstawy wiedzy o ADHD’’

Kurs pt.,, Jak uczyć sztuki bycia sobą i komunikacji z innymi. Trening asertywności w pracy nauczyciela i pedagoga’’

Szkolenie w ramach projektu Akademia Zdalnej Edukacji

Warsztaty metodyczne,, Po co nam baśnie?’’

Warsztaty metodyczne na temat,, Zabawy w żywym kontakcie z naturą’’

Szkolenie pt.,, Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym’’

Kurs pierwszej pomocy medycznej

Kurs przygotowujący do pełnienia roli kierownika wycieczek szkolnych.

Warsztaty pt.,, Bajki z mchu i paproci- inspirowanie wychowanków do samodzielnego tworzenia bajek i opowieści”

Warsztaty pt.,, Zabawy relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu’’

Kurs teatralny

Warsztaty ,,Inspiracje zimowe i świąteczne w dramie, tańcu, śpiewie i muzyce”

 

Opublikowano w Aktualności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.