,,Letnia olimpiada sportowa” 22.08-26.08.2011

Cele:

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– poznanie wyglądu i symboliki flagi olimpijskiej

– kształtowanie nawyków prozdrowotnych

– ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej

– czerpanie radości z wykonywania zadań w zespole

– propagowanie olimpijskiej idei godnego współzawodnictwa

– poszerzenie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportu

– poznanie zwyczajów związanych z zakończeniem olimpiady

– wzbogacanie słownictwa związanego ze zwyczajami olimpijskimi

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

– poszerzenie umiejętności stosowania techniki plastycznej – wydzieranka

– rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na poszczególne części utworu

instrumentalnego

 

Opublikowano w Terminarz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.