Zajęcia teatralne wrzesień /październik 4-6l

Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.

–  Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe – manipulowanie ciałem – nauka wiersza pt. „Kaczka Dziwaczka” w formie śpiewanej

– Utrwalenie treści wiersza pt. Kaczka Dziwaczka w formie śpiewanej

– Zabawy naśladowcze. Wchodzenie w role – improwizacja.

– Zabawa „Jesteś kartką papieru”. Poruszanie się z piłką.

– Słuchanie wierszy „Zosia Samosia”, „Tańcowała igła z nitką”; wskazywanie wybranych części twarzy; doskonalenie grafomotoryki przez uzupełnianie elementów twarzy

– MALI TWÓRCY –próby z tekstem pt. „Jeż” J. Brzechwy- doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról

– Ćwiczenia emisyjne . Praca nad dykcją z pomocą wiersza pt. „Leń” J. Brzechwy lub innego (do wyboru). Improwizacje sceniczne

– Praca z wierszem pt. „Jeż” J. Brzechwy – zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę i dykcję

–  Ćwiczenia pamięci – utrwalenie treści wcześniej poznanych wierszy (fragmenty – do wyboru)

– Praca nad koncentracją. – ćwiczenia koncentracji uwagi bez słów

– Scenki sytuacyjne, improwizowane.

– Słuchanie wierszy – zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę i dykcję nauczyciela

– Co to jest teatr? Po co jest teatr? Czy my tworzymy teatr?

 
 
Opublikowano w Terminarz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.