Program

W pracy z dziećmi realizujemy program wychowania przedszkolnego ”MAC Edukacja ”  wydawnictwa MAC, który jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Jest to program, który zajął III miejsce w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego.

Treści zawarte w programie ” Macu ” zachęcają do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu na wszystkich obszarach, społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowania zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Dziecięca Matematyka Edyta Gruszczyk Kolczyńska
Charakterystyczne dla dziecięcej matematyki jest, to że to co nazywa się edukacją matematyczną przedszkolaków musi być wtopione w działania wspomagające rozwój umysłowy wszystkich dzieci. Dzieci rozwijające się wolniej maja wówczas szansę dogonić swoich rówieśników, dzieci o nieharmonijnym rozwoju mogą osiągnąć harmonię, by lepiej radzić sobie w szkole i życiu codziennym, dzieci z tzw. normą rozwojową mogą ujawnić swoje zdolności i rozwinąć je, zaś dzieci zdolne mogą wspaniale rozwinąć swój umysł i osiągnąć nieprzeciętne sukcesy.
Istotą wspomagania rozwoju umysłowego dzieci stanowi mądrze zorganizowany proces uczenia się, efektem zaś uczenia się jest każda stosunków trwała zmiana w zachowaniu, myślach i uczuciach dziecka, będąca rezultatem ich przyszłego doświadczenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.