Opłaty

Czesne za pobyt Dziecka  w przedszkolu w roku 2022/2023 wynosi 650 zł (sześćset pięćdziesiąt) miesięcznie plus stawka żywieniowa w wysokości 12 zł za dzień. Nie pobieramy wpisowego!

W skład czesnego wchodzi;
-realizacja podstawy programowej
zajęcia dodatkowe
-zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę
-pomoce plastyczno-techniczne
-atrakcje w przedszkolu(teatrzyki,warsztaty tematyczne)
-pisemne opinie na temat rozwoju dziecka
-dyzury nauczycielskie
-badania przesiewowe logopedyczne
-badania przesiewowe psychologiczne
-badania przesiewowe prawidłowej postawy ciała
-uroczystości przedszkolne
-upominki okolicznościowe